Prof dr Mirjana Gotić
30

godina u medicini


Radno mjesto: • Od 2011. i nadalje - Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Od 2001. i nadalje - Načelnik Polikliničko-dijagnostičkog odeljenja Klinike za hematologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu

Obrazovanje: • 2008. - Subspecijalista hematolog, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1998. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1992. - Specijalista Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1989. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1983. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Univerzitetska karijera: • 2011. - Redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2005. - Vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999. - Docent, Katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1991. - Asistent, Katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Profesionalna članstva: • 2016. - Akademija medicinskih nauka Srpskog ljekarskog društva
 • 2009. - Centralnoevropska organizacija za mijeloproliferativne neoplazme
 • 1994. - Evropsko udruženje hematologa
 • 1984. - Srpsko ljekarsko društvo


Članstva u uredjivačkim odborima: • Od 2011. i nadalje - Član Uredništva časopisa „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo“


Ekspertske sfere interesovanja: • Mijeloproliferativne neoplazme (Policitemija vera, Esencijalna trombocitemija i Primarna mijelofibroza)
 • Hronična limfocitna leukemija i Hairy cell leukemija


Publikacije: • Autor je i koautor u preko 400 naučnih radova, poglavlja u udžbenicima i monografijama iz hematologije
 • Citiranost u medjunarodnim časopisima: ukupno 1062 citata (Google Akademik, 26.juli 2021.)
 • h- index: 15


Nagrade: • 2018. - Nagrada za naučno istraživački rad Srpskog ljekarskog društva