Dr Asanović Dijana


- Dahiliye uzmanı - kardiyoloji alt uzmanı20

Tıpta 20 yıldan daha fazla deneyime sahiptir


Eğitim: • Dahiliye uzmanı- kardiyolojide yan uzman
 • 2001 yılında Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
 • 2009. Belgrad'da Dahiliye alanında uzmanlık çalışmaları
 • 2010. Belgrad Ekokardiyografi Okulu
 • 2014. Belgrad Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji alanında dar uzmanlık

İş deneyimi: • 2001. Podgorica Sağlık Merkezinde staj
 • 2002. Podgorica Sağlık Merkezinde pratisyen hekim
 • 2002-2004 İç Hastalıkları Kliniği Klinik hekimi - Karadağ Klinik Merkezi (KCCG)
 • 2004. Dahili tıp uzmanlaşma- KCCG
 • 2009-2011 Kalp Cerrahisi Kliniği Dahiliyecisi
 • 2017-2021 Kardiyoloji Merkezi'nin yarı yoğun bakımı başkanı
 • 2011- bugün, Karadağ Klinik Merkez, Kalp Hastalıkları Kliniği doktoru

Kardiyoloji kliniğinin sunduğu hizmetler: • EKG ile kalp muayenesi
 • Kalbin ultrason muayenesi
 • Ergometri, yani kalp egzersiz testi
 • Stres ekokardiyografi
 • Kardiyak iskemi için farmakolojik test
 • Holter ekg
 • 24 saat ayaktan TA izleme- Holter kan basıncı
 • Kalbin transözofageal ultrason muayenesi de planlanmaktadır.