Dr Asanović Dijana


- Specijalista interne medicine20

Preko 20 godina iskustva u medicini


Obrazovanje • Specijalista interne medicine-subspecijalista kardiologije
 • 2001. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009. specijalističke studije iz oblasti Interne medicine u Beogradu
 • 2010. Škola ehokardiografije u Beogradu
 • 2014. Uža specijalizacija iz oblasti kardiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Radno iskustvo: • 2001.godine pripravnički staž Doma Zdravlja Podgorica
 • 2002. Ljekar opšte prakse u DZ-a Podgorica
 • 2002.-2004. Klinički ljekar Interne klinike- KCCG
 • 2004. Specijalizant interne medicine KCCG
 • 2009.-2011. Internista Klinike za kardiohirurgiju
 • 2017.-2021. Načelnica poluintenzivne jedinice Centra za kardiologiju
 • 2011.- danas, ljekar Klinike za bolesti srca KCCG

Usluge koje kardiološka ambulanta pruža: • Kardiološki pregled sa ekg-om
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Ergometrija, tj. test fizičkog opterecenja srca
 • Stres ehokardiografija
 • Farmakološki test na ishemiju srca
 • Holter ekg
 • Ambulatorni monitoring TA od 24h ili tzv. Holter krvnog pritiska
 • U planu je i transezofagealni ultrazvučni pregled srca