Dr Ljiljana Ćirković Natalić


- Dahiliye uzmanı20

Tıpta 20 yıldan daha fazla deneyime sahiptir


Eğitim: • 1999 - Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu
 • 2007 - Belgrad'da Dahiliye alanında uzmanlık çalışmaları
 • 2010 - Belgrad Ekokardiyografi Okulu
 • 2013 - Belgrad Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji alanında dar uzmanlık

İş deneyimi: • 2000 - Kotor Sağlık Merkezi'nde staj
 • 2001 - Sağlık Merkezi acil servisinde pratisyen hekim
 • 2001 - 2002 İç Hastalıkları Kliniği Klinisyeni - KCCG
 • 2002'den 2006'e - Karadağ Klinik Merkezinde (KCCG) dahili tıpta uzmanlaşma
 • 2007'den 2010'e - Kalp Hastalıkları Kliniği Dahiliyecisi
 • 2017'dan beri - Kalp Hastalıkları Kliniği Kalp Cerrahisi Merkezi'nin ameliyat öncesi hazırlık başkanı
 • 2019'dan beri - Karadağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dahili tıp konusunda öğretim üyesi.