Dr Ljiljana Ćirković Natalić


- Specijalista interne medicine20

Preko 20 godina iskustva u medicini


Obrazovanje: • 1999. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2007. specijalističke studije iz oblasti Interne medicine u Beogradu
 • 2010. Škola ehokardiografije u Beogradu
 • 2013. Uža specijalizacija iz oblasti kardiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu

Radno iskustvo: • 2000.godine pripravnički staž Dom Zdravlja Kotor
 • 2001. Ljekar opšte prakse Hitne sluzbe DZ kotor
 • 2001.-2002. Klinički ljekar Interne klinike- KCCG
 • 2002-2006. Specijalizacija iz interne medicine za KCCG
 • 2007.-2010. Internista Klinike za bolesti srca
 • 2017. i dalje Načelnica preoperativne pripreme Centra za kardiohirurgiju Klinike za bolesti srca
 • 2019. i dalje saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za predmet Intena medicina

Dodatne Informacije: • Raspolaže aktivnim znanjem egleskog i italijanskog jezika