Dr Vladimir Krgović


- Radyolog14

Tıpta 14 yıldan daha fazla deneyime sahiptir


İş Deneyimi:  • Podgorica Tıp Fakültesi'nde Radyoloji ve Nükleer Tıp alanında asistanlık yapmaktadır.
  • 2013'ten beri Podgorica Radyolojik Teşhis Merkezi Karadağ Klinik Merkezinde (KCCG) radyoloji uzmanı;
  • Ekim 2008 - Şubat 2013 Podgorica KCCG'de radyoloji uzmanlaşma.

Eğitim:  • Ekim 2000 - Şubat 2007, Podgorica Tıp Fakültesi'nden mezun oldu (ortalama 9.66).
  • Podgorica Tıp Fakültesi'nde doktora öğrencisi.
  • Karadağ Radyologlar Derneği Üyesi