Dr Vladimir Krgović


- Radiolog14

Preko 14 godina iskustva u medicini


Radno Iskustvo:  • Asistent na Medicinskom fakultetu u Podgorici na predmetu Radiologija i nuklearna medicina.
  • Specijalista radiologije od 2013.godine u Centru za radiološku dijagnostiku KCCG u Podgorici;
  • Oktobar 2008 - februar 2013.godine specijalizacija iz radiologije u KCCG u Podgorici.

Edukacije:  • Oktobar 2000 – februar 2007. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Podgorici (prosječna ocjena 9,66).
  • Student doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
  • Član Udruženja radiologa CG.