Kalp ve damar hastalıkları ülkemizde hatta dünyada bile önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Modern insan yaşamına, yanlış beslenme; obezite, yetersiz fiziksel aktivite, sigara, aşırı alkol alımı ve genetik yatkınlığın yanı sıra, kalp ve damar hastalıklarının gelişimi için en önemli faktörlerden biri olan stres de damga vurmaktadır.


Kardiyologlar, modern çağın en yaygın hastalıkları olan kalp ve kan damarı hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmıştır ve günümüzün en iyi bilinen hastalıklarından biri de hipertansiyondur.
Kalp ve kan damarlarının en yaygın hastalıkları şunlardır: anjina pektoris, akut miyokard enfarktüsü, arteriyel hipertansiyon ve hipotansiyon (yüksek ve düşük tansiyon), kalp kusurları, kalp yetmezliği, perikardit ve bulaşıcı endokardit, kalp ritmi bozuklukları, aort ve periferik hastalıklar.


Konzilijum polikliniğinde kardiyologlardan oluşan ekip, stres testi, görüntüleme koroner anjiyografi, Color Doppler ile kalp ultrasonu ve kardiyovasküler bozuklukların tedavisini içeren önleme, teşhis ile ilgilenirler.


Acil çözüm gerektiren akut bir sorununuz olduğunda bile hizmetinizdeyiz.

Aşağıdaki kardiyak muayene türleri kliniğimizde mevcuttur:

EKG ile kalp muayenesi - kliniğimizdeki muayeneler arasında tıbbi öykü alınması, fizik muayene, EKG, kan basıncı ölçümü, tedavi, ek teşhis yöntemleri bulunur.

Kardiyak ultrasonografi (ekokardiyogram)

Ergometri - kesintisiz EKG ve kan basıncı ölçümü ile konveyör bandında fiziksel aktivite testi olan invazif olmayan teşhis yöntemidir.

Stres ekokardiyografik test – iskemik kalp hastalığını tespit etmek için yapılır. Kesintisiz EKG'li konveyör bant üzerinde dozlanmış fiziksel aktivite, kalbin ultrasonunun izlenmesi ve kan basıncının ölçülmesi ile gerçekleştirilir

İskemi için farmakolojik (dobutamin) testi – iskemik kalp hastalığını tespit etmek için yapılır. Kesintisiz EKG, kalbin ultrasonunun izlenmesi ve kan basıncının ölçülmesi ile farmakolojik madde kullanılarak gerçekleştirilir.

Holter EKG - kalp ritminin kesintisiz izlenmesi

Holter TA - kan basıncının kesintisiz izlenmesi


Hizmet adı Hizmet Ücreti(€)
EKG muayenesi 30 €30 €
Kalbin ultrasonografi 40 €40 €
Ergometri 50 €50 €
Stres kardiyografi 60 €60 €
Kardiyak iskemi için farmakolojik test 60 €60 €
Holter EKG 50 € / 24h 50 € / 24h
70 € / 48h70 € / 24h
Kan basıncı holteri 40 €40 €
TEE 80 €80 €