Bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, pa i kod nas. Život savremenog čovjeka obiljeležava i stres kao jedan od značajnijih faktora za nastanak bolesti , uz nepravilnu ishranu, gojaznost, neadekvatnu fizičku aktivnosti, pušenje, prekomjeran unos alkohola i genetsku predispoziciju.


Specijalista kardiologije se bavi liječenjem bolesti srca i krvnih sudova, koje su najučestalije bolesti modernog doba, a vjerovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija.
U najčesće bolesti srca i krvnih sudova spadaju: angina pectoris, akutni infarkt miokarda, arterijska hipertenzija i hipotenzija (visok i nizak krvni pritisak), srčane mane, srčana insuficijencija, perikarditis i infektivni endokarditis, poremećaji srčanog ritma, oboljenja aorte i perifernih arterija.


Tim kardiologa u Konzilijumu se bavi prevencijom, dijagnostikom, koja uključuje test opterećenja, skenersku koronarografiju, ultrazvuk srca sa Color dopplerom i liječenjem kardiovaskularnih poremećaja.


Na raspolaganju smo vam i u trenutku kad imate akutan problem koji zahteva hitno rešavanje.

Dostupne su sledeće vrste kardioloških pregleda:

Kardiološki pregled sa EKG – pregledi u ovoj ambulanti podrazumijevaju uzimanje anamneze, fizikalni pregled, EKG, mjerenje krvnog pritiska, terapiju, dopunske dijagnostičke metode

Ultrazvuk srca (ehokardiogram)

Ergometrija - neinvazivna dijagnostička metoda koja predstavlja test fizičkim opterećenjem na pokretnoj traci uz kontinurani EKG i mjerenje krvnog pritiska

Stres ehokardiografski test – obavlja se u cilju otkrivanja ishemijske bolesti srca. Izvodi se doziranim fizickim opterecenjem na pokretnoj traci uz kontinuirani EKG, montoring ultrazvuka srca i mjerenje krvnog pritiska

Farmakološki (dobutaminski) test na ishemiju – obavlja se u cilju otkrivanja ishemijske bolesti srca. Izvodi se korišćenjem faramkološkog agensa uz kontinuirani EKG, montoring ultrazvuka srca i mjerenje krvnog pritiska

Holter EKG - kontinuirano praćenje srčnog ritma

Holter TA - kontinuirano praćenje krvnog pritiska


Prof dr Miodrag Miša Ostojić, kardiolog

Dr Dijana Asanović, dr Ljiljana Ćirković Natalić,

mr dr sc Sonja Radojičić , mr sci.dr Maja Miročević Rotolo

Naziv Usluge Cijena (€)
Pregled kardiologa, profesora Ostojića 100 €100 €
PREGLED KARDIOLOGA sa EKG/om
(Usluga tumačenja EKG nalaza je u sklopu kardiološkog pregleda)
30 €30 €
KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA ( U prvih 30 dana od prvog pregleda) 15 €15 €
Uz srca 40 €40 €
UZ kontola perikardnog i pleuralnog izliva ili tromba u lijevoj komori 15 €15 €
Ergometrija 50 €50 €
Stres - Eho kardiografija 60 €60 €
Farmakološki test na ishemiju srca 60 €60 €
Holter EKG 50 € / 24h 50 € / 24h
70 € / 48h70 € / 24h
Holter krvnog pritiska 40 €40 €
TEE 80 €80 €