Mr Sci med Branimir Brano Vlahović


- Nöroradyolog35

Tıpta 35 yıldan daha fazla deneyime sahiptir


İş deneyimi: • 2013-2020 yılları arasında Karadağ Podgorica Klinik Merkezi Radyolojik Teşhis Merkezi Direktörü.
 • 2009'dan 2016'ya kadar Karadağ Radyoloji Bölüm Başkanı.
 • 1991-2021 yılları arasında Karadağ Podgorica Klinik Merkezinde radyolog.
 • 1998 yılından bugüne kadar MR ve BT (beyin ve omurga muayenelerinin yanı sıra beyin MR spektroskopisi, MR anjiyografi, BT anjiyografi vb. gibi özel tetkiklerden) sorumlu nöroradyolog olarak çalışmaktadır.
 • Yukarıdakilere ek olarak, 1998-2018 yılları arasında anjiyo klinikte vasküler nöroradyolog olarak çalıştı.
 • Ayrıca 2009 yılından bu yana MSBT koroner anjiyografi ve ayrıca klasik X-ray muayenelerinin yanı sıra Doppler tanılama alanındaki 20 yıllık deneyime vurgu yaparak her türlü ultrason muayenesi yapmaktadır.
 • 1994 yılından beri Karadağ Klinik Merkezinde radyoloji uzmanlarına mentorluk yapmaktadır.
 • Bilgisayarlı Tomografi dersinde öğretim görevlisi, Novi Sad Üniversitesi, Novi Sad Tıp Fakültesi, Sırbistan 2014-2017.

Eğitim: • 1985 yılında Belgrad Tıp Fakültesinden mezun oldu
 • 1991 yılında Belgrad Askeri Tıp Akademisi'nde radyoloji uzmanlığını tamamladı.
 • 2008 yılında Belgrad Tıp Fakültesi'nde radyoloji alanında yüksek lisansını tamamladı.

Gelişim: • Serebral anjiyografi alanında DSA (dijital çıkarma anjiyografi) eğitimi Sırbistan Klinik Merkezi Nöroşirürji Kliniği - Belgrad, Sırbistan - 1997/1998
 • Ultrasonografi ve doppler sonografide eğitim ve kurslar - Thomas Jeerson Üniversitesi - Philadelphia, Pennsylvania, ABD - 1998.
 • Nörogirişimsel radyoloji eğitimi Zürih Üniversite Hastanesi, Teşhis ve Girişimsel Radyoloji Enstitüsü, Nöroradyoloji Bölümü - Zürih, İsviçre - 2000.
 • Leading edge -Yıllık Ultrason Konferansı ve Eğitimi - Thomas Jeerson Üniversitesi - Atlantic City, New Jersey, ABD - 2000
 • Erasmus Manyetik Rezonans Görüntüleme kursu (CNS) Leuven, Belçika - 2001
 • 1. Uluslararası Anadolu Girişimsel Radyoloji Kursu İstanbul, Türkiye - 2006
 • ESNR İleri Kurs "Pediatrik posterior kranial fossa" Genova, İtalya - 2007
 • BT-koroner anjiyografi (Siemens) için klinik çalışması Ludwig Maximilian Üniversite Hastanesi - Münih, Almanya - 2009
 • X-ışınlarının Gerekçesi ve Uygun Kullanımına İlişkin IAEA Bölgesel Çalıştayı - Zagreb, Hırvatistan - 2017