Mr Sci med Branimir Brano Vlahović


- Neuroradiolog35

Preko 35 godina iskustva u medicini


Radno Iskustvo: • Direktor Radiološkog dijagnostičkog centra Kliničkog centra Crne Gore Podgorica od 2013 -2020.
 • Predsjednik radiološke sekcije Crne Gore od 2009 do 2016.
 • Radiolog u Kliničkom centru Crne Gore Podgorica od 1991-2021.
 • Od 1998.do danas godine radi kao neuroradiolog odgovoran za MRI i CT (pregledi mozga i kičme , kao i specijalni pregledi, kao što su MR spektroskopija mozga, MR angiografija, CT angiografija, itd).
 • Pored navedenog radio kao vaskularni neuroradiolog u angiosali od 1998- 2018.
 • Takođe radi i MSCT koronarografije od 2009.godine, kao i sve vrste ultrazvučnih pregleda , uz naglasak o 20-godišnjem iskustvu u oblasti dopler dijagnostike , kao i klasične rendgenske preglede.
 • Mentor je specijalizantima radiologije u KC Crne Gore od 1994 godine.
 • Predavač na kursu Kompjuterizovane tomografije Univerziteta u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija 2014-2017.

Edukacija: • Medicinski fakultet u Beogradu završio 1985.
 • Specijalizaciju iz radiologije završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1991
 • Magisterijum iz oblasti radiologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008.

Usavršavanja • Obuka iz DSA(digitalna subtrakciona angiografija ) na polju cerebralne angiografije Klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije - Beograd, Srbija - 1997/1998
 • Usavršavanje i kursevi za ultrasonografiju i dopplersonografiju -Univerzitet Thomas Jefferson - Philadelphia, Pennsylvania, SAD - 1998.
 • Obuka iz oblasti neurointerventne radiologije Univerzitetska bolnica u Zürichu, Institut za dijagnostičku i interventnu radiologiju, odjeljenje za neuroradiologiju - Zurich, Švajcarska - 2000.
 • Leading edge“ godišnja ultrazvučna konferencija i trening -Univerzitet Thomas Jefferson - Atlantic City, New Jersey, SAD - 2000
 • Erasmus kurs iz magnetske rezonancije (CNS) Leuven, Belgija - 2001.
 • 1. međunarodni Anadolijski kurs interventne radiologije Istanbul, Turska - 2006
 • Napredni kurs ESNR-a "Pedijatrijska zadnja lobanjska jama" Genova, Italija – 2007
 • Klinički work-shop za CT- koronarografije (Siemens) Univerzitetska bolnica Ludwig Maximilian - München, Njemačka - 2009
 • Regionalna radionica IAEA o opravdanosti i prikladnoj upotrebi X-zračenja- Zagreb, Hrvatska - 2017