Primarius Dr Sabahudin Pupović


- Dahiliye uzmanı24

Tıpta 24 yıldan daha fazla deneyime sahiptir


İş Deneyimi: • Doktor: Gusinje sağlık istasyonu başkanı (1999-2002)
 • Plav Sağlık Merkezinde yetişkinler için seçilmiş doktor (2006-2009)
 • Karadağ Acil Tıbbi Enstitüsü, Plav Birimi Başkanı (2010-2018),

Eğitim: • Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru (1997)
 • Belgrad Üniversitesi, Belgrad Tıp Fakültesi - Dahiliye Uzmanı (2006)
 • Primarius (2010)

Sertifikalar: • Karadağ Genel Hekimler Birliği/Aile Hekimliği Derneği,
 • Karadağ Kardiyologlar Derneği,
 • Hastane öncesi travma Yaşam desteği (NAEMT),
 • Sırbistan ve Karadağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği
 • CPR, BLS, ALS, PALS,
 • Adli tıp uzmanları derneği - dahili tıp (2017)

Sosyal beceri ve yetenekler: • Çok kültürlü ve çok uluslu bir ortamda yaşamak ve çalışmak,
 • Çeşitli spor kulüplerinde doktor olarak görev yapmak da dahil olmak üzere,
 • Emekliler derneğinin yanı sıra özel ihtiyaçları olan insanlarla angajman.
 • Organizasyonel beceriler: çalışanlar ve üstler arasında ve on yıldan fazla bir süredir hizmetlerin organizasyonu ve işleyişinde mükemmel koordinasyon.