Primarius Dr Sabahudin Pupović


- Specijalista interne medicine24

Preko 24 godine iskustva u medicini


Radno Iskustvo: • ljekar: šef zdravstvene stanice Gusinje (1999-2002)
 • izabrani doktor za odrasle Dom Zdravlja Plav (2006-2009),
 • Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG, Rukovodilac Jedinice Plav (2010-2018),

Obrazovanje: • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet - doktor medicine(1997)
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet u Beogradu -
 • Specijalista interne medicine (2006)
 • Primarius (2010)

Sertifikati: • Udruženje doktora opšte/porodične medicine Crne Gore,
 • Udruženje Kardiologa CG,
 • Prehospital trauma Life support ( NAEMT),
 • Udruženje ginekologa i obstetričara Srbije i CG
 • CPR, BLS, ALS, PALS,
 • Udruženje sudskih vještaka - interna medicina (2017).

Socijalne vještine i sposobnosti: • Život i rad u multikulturalnoj i multinacionalnoj sredini,
 • uključujući i angažman kao doktora u nekoliko sportskih klubova,
 • Udruženju penzionera kao i angažman kod osoba sa specijalnim potrebama.
 • Organizacione sposobnosti: izvrsna koordinacija izmedju zaposlenih i
 • nadredjenih i u organizaciji i funkcionisanju službi u periodu dužem od deset godina.