Nöroloji


Nöroloji sinir sistemi bozukluklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır. Nöroloji; özellikle sinir sisteminin belirli yapılarındaki patolojik işlemlerin ve lezyonların işleyişindeki bozuklukların neden olduğu hastalıkların klinik tablosunun tanımlanması ve açıklanmasıyla ilgilenir.
Nörologların asıl ilgi alanı, beyin ve omuriliği içeren merkezi sinir sistemi, ve aynı zamanda onlara çok yakın kan damarlarının yapılarıdır. Nörologlar aynı zamanda sinir köklerini, sinir pleksuslarını, periferik sinirleri, kaslarla sinir bağlantılarını ve kasların kendisini içeren periferik sinir sistemini de incelerler.
Konzilijum Polikliniğinin nörologları, baş ağrısı ve baş, yüz, boyun ve omurganın diğer kronik (nöropatik) ağrılı durumları, baş dönmesi, multipl skleroz, Parkinson ve istemsiz hareket hastalıkları (tremor, distoni ve dr.) gibi durumları ve hastalığı teşhis ve tedavi eder, izler ve kontrol ederler. Epilepsi, hafıza bozuklukları (Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar), felç, poli/nöropati, myastenia gravis, çeşitli kas hastalıkları ve diğer nadir görülen hastalıklarla ilgilenirler.

Muayene türleri:

Bir nörolog tarafından yapılan nörolojik muayene, nörolojinin temelidir ve baş sinirlerinin ağrısız muayenesini, görme, vücut kaslarının kuvvet ve gerginliğini, refleksleri, ayakta ve yürürken stabiliteyi, hareketin katiyetini, hassasiyeti, konuşma ve psikolojik durumu yani hastanın hafıza, akıl yürütme ve oryantasyon içerir. Teşhis bazen ancak böyle ayrıntılı bir inceleme temelinde yapılabilir.
Bu muayenenin sonucuna bağlı olarak, nörolog çok sayıda başka testi içeren ek araştırmalar talep edebilir: spesifik laboratuvar muayenesi, boyun kan damarlarının ultrasonografisi, elektroensefalografi, elektromiyonörografi, beyin görüntüleme prosedürleri (BT ve MRG), vb. Bu şekilde elde edilen veriler, nöroloğun doğru tanı koymasına ve hastanın doğru tedaviyi almasına yardımcı olur.

Konzilijum Polikliniğinde nörolojik hastalıkların tespiti için kullanılan tanı yöntemleri şunlardır:
• EMNG veya elektromiyonögrafi
• Boyundaki kan damarlarının Doppler'i
• Kafa BT incelemesi
• Baş ve omurganın MRG incelemesi

Hizmet Adı Doktorlar Hizmet Ücreti (€)
Nörolog tarafından muayene Dr Debeljević 40 €40 €
Dr Vujović 40 €40 €
Dr Eraković 50 €50 €
EEG - elektroensefalografi Şu anda mevcut değil 50 €60 €
EEG - epileptolog muayenesi Şu anda mevcut değil 90 €60 €
EMNG ( kol ve bacak ) Dr Eraković 100 €
Dr Debeljević 100 €
EMNG ( kol veya bacak ) Dr Eraković 70 €
Dr Debeljević 60 €
Nöromüsküler iletim testi Dr Eraković 100 €
Dr Debeljević 100 €
Prostigmin testi Dr Eraković 50 €
Dr Debeljević 50 €
Beyin cerrahı tarafından muayene Prof.dr Vasa Antunović 100 €60 €