Neurologija


Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Neurologija se posebno bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.
Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gdje spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, i periferni nervni sistem, kome pripadaju nervni korijenovi, nervni spletovi, periferni nervi, veze nerava sa mišićima i sami mišići. Neurolozi Poliklinike Konzilijum dijagnostikuju, liječe, prate i kontrolišu niz stanja i bolesti, počevši od glavobolja i drugih hroničnih (neuropatskih) bolnih stanja glave, lica, vrata i kičmenog stuba, vrtoglavice, multiple skleroze, Parkinsonove i bolesti nevoljnih pokreta (tremor, distonija i dr.), epilepsije, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije), moždanog udara, poli/neuropatija, mijastenije gravis, različitih bolesti mišića i drugih rjeđih bolesti.

Vrste pregleda:

Sam neurološki pregled koga obavlja neurolog je osnova neurologije i podrazumijeva bezbolno ispitivanje nerava glave, vida, snage i napetosti tjelesnih mišića, refleksa, stabilnosti pri stajanju i hodu, preciznosti pokreta, senzibiliteta, govora, kao i psihičkog stanja pacijenta u smislu pamćenja, rasuđivanja i orijentacije. Postavljanje dijagnoze je nekada moguće postaviti i samo na osnovu ovakvog detaljnog pregleda. Na osnovu ishoda ovog pregleda neurolog može da zahtijeva dodatno istraživanje uključujući mnogobrojne druge testove: specifično laboratorijsko ispitivanje, ultrazvuk krvnih sudova vrata, elektroencefalografiju, elektromioneurografiju, procedure neuroslikanja (CT i MRI), itd. Podaci dobijeni na ovaj način pomažu neurologu da postavi ispravnu dijagnozu i omogući pacijentu ispravno liječenje.

U Poliklinici Konzilijum dijagnostičke metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti su:
• EMNG ili elektromioneurografija
• Doppler krvnih sudova vrata
• CT pregled glave
• MRI pregled glave i kičme

Za više informacija o pregledima i kako oni funkcionišu možete pročitati uputstvo

Dr Milivoje Vujovic , neuropsihijatar

Dr Jevto Eraković, specijalista neurologije

Dr Mladen Debeljević, specijalista neurologije

Dr Zilha Idrizović, specijalista neurologije

Naziv Usluge Doktori Cijena (€)
Pregled neurologa Dr Debeljević 40 €40 €
Dr Vujović 40 €40 €
Dr Eraković 50 €50 €
Dr Idrizović 40 €40 €
Kontrolni pregled neurologa Dr Debeljević 20 €20 €
Dr Eraković 25 €25 €
EEG - elektroencefalografija Dr Idrizović 60 €60 €
EMNG ( ruka + noga ) Dr Debeljević 80 €80 €
Dr Eraković 100 €100 €
EMNG ( ruka ili noga ) Dr Debeljević 60 €60 €
Dr Eraković 70 €70 €
Test neuromišićne transmisije 100 €100 €
Prostigminski test 50 €50 €
Pregled neurohirurga Prof.dr Vasa Antunović 100 €100 €