Abdominalna hirurgija


  • Operacija žučne kese
  • Klasična operacija jednostrane kile
  • Laparoskopska operacija obostrane kile
  • Klasična operacije operacija obostrane kile
  • Laparoskopska operacija obostrane kile
  • Laparoskopska operacija slijepog crijeva

Konsultacije: Detaljni razgovor sa našim specijalistima kako bismo razumjeli simptome i medicinsku istoriju.

Dijagnostika: Korišćenje naprednih dijagnostičkih alata za preciznu procjenu stanja.

Planiranje tretmana: Multidisciplinarni tim sastavlja individualizovani plan liječenja.

Operacija: Izvođenje operativnog zahvata od strane iskusnog tima, uz korišćenje najsavremenije tehnologije.

Postoperativna njega: Kontinuirana briga i praćenje oporavka, sa fokusom na brži povratak svakodnevnim aktivnostima.
Dr Aleksandar Kujović, Dr sci. med. Janko Žujović i Prof dr Predrag Peško