CT, MRI I UZ Radiološke
dijagnostičke metode 
Neurološki Pregled Neurologija   Bolesti srca i krvnih sudova Kardiološki pregledi  Otkrivanje, liječenje i suzbijanje
mentalnih poremećaja
Psihijatrija 
Proučavanje, liječenje i sprečavanje
bolesti unutrašnjih organa
Interna Medicina 
U saradnji sa In Vitro laboratorijom
Laboratorija 
Konzervativna (neoperativna) medicina
mezoterapija i anti-age medicina.
Estetika 

O vašem zdravlju brine

Naš stručni tim ljekara