O vašem zdravlju brine

Naš stručni tim ljekara


Mr Sci med Branimir Brano Vlahović

Neuroradiolog


Prof dr Vaso Antunović

Specijalista neurohirurgije


Dr Milivoje Vujović

Neuropsihijatar


Prof dr Predrag Peško

Specijalista opšte i abdominalne hirurgije


Prof dr Ružica Maksimović

Specijalista radiologije


Dr Nenad Sorat

Specijalista dječije radiologije


Prof dr Miodrag Miša Ostojić

Kardiolog


Prof dr Mirjana Gotić

Specijalista interne medicine - subspecijalista hematologije


Ass. dr sci. med Marko Buta

Specijalista onkohirurgije


Dr Gordana Ristić Bašović

Specijalista radiologije - subspacijalista onkologije


Dr Nikola Milašević

Specijalista interne medicine - subspecijalista onkologije


Dr Mladen Debeljević

Specijalista neurologije


Dr Dragana Ognjenović Nikčević

Specijalista radiologije - radioterapije


Dr Sanja Lekić

Specijalista interne medicine


Dr Ljiljana Ćirković Natalić

Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiolog


Doc dr Nevenka Pavličić

Specijalista kliničke psihologije


Mr Sci. dr Maja Miročević Rotolo

Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiolog


Dr Vladimir Krgović

Radiolog


Dr sci. med Velimir Milošević

Specijalista gastroenterohepatologije


Mr sci.med Milan Ćirković

Specijalista reumatologije


Doc. dr sci. med Dragan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije


Dr Darko Radinović

Specijalista radiologije


Mr Sci. dr Aleksandra Ražnatović

Specijalista psihijatrije


Dr Tea Dakić

Psihijatar


Prof dr Aleksandar Kujović

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista hirurgije digestivnog sistema


Dr Sanja Vrbica

Specijalista radiologije


Dr Jelena Ivanović

Specijalista radiologije


Dr Ognjan Skrobić

Specijalista opšte hirurgije


Profesor Danko Živković

Specijalizovan je za plućnu onkologiju i maligna respiratorna oboljenja


Docent dr sc med Jelena Karajović

Specijalista endokrinolog


Mr dr sc. Sonja Radojičić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije


Profesor Žarko Dašić

Specijalista ortopedije i traumatologije.


Dr Marko Albijanić

Specijalista urolog


Dr Svetlana Djuranović

Anesteziolog


Dr Slavko Đurašković

Specijalista neurohirurgije


Dr Zilha Idrizović

Neurolog


Dubravka Obradović

Diplomirani logoped