Aleksandar Kujović


- Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista hirurgije digestivnog sistema.15

Preko 15 godina iskustva u medicini


BiografijaSpecijalista opšte hirurgije, subspecijalista hirurgije digestivnog sistema. Edukovan za široki dijapazon hirurških procedura u oblasti opšte hirurgije i hirurgije digestivnog sistema, koristeći otvoreni (klasični) ili minimalno invazivni (laparoskopski) pristup. Saradnik u nastavi na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.


Obrazovanje  • 2006. godine završio osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
  • 2014. godine završio specijalizaciju opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  • 2021. godine završio užu specijalizaciju hirurgije digestivnog sistema na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  • Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma, kao i workshop-ova iz oblasti minimalno-invazivne hirurgije digestivnog sistema.

Radno iskustvo  • 2006. do 2008. godine – Dom zdravlja Podgorica
  • 2008. do danas – Hirurška klinika KCCG, Centar za digestivnu hirurgiju
  • 2016. do danas – Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, saradnik u nastavi na predmetu Hirurgija


Član  • Član Udruženja hirurga Crne Gore
  • 2018. do 2020. godine – član Odbora direktora KCCG
  • 2019. do danas – stipendista Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (European Association for Endoscopic Surgery)