Magnetna Rezonanca (MRI)


Poliklinika Konzilijum takođe nudi skeniranje ljudskog tijela BEZ ZRAČENJA kao što je Magnetna rezonanca (GE Optima 360 1.5T MRI ) pa shodno tome može se ponavljati više puta. MR koristi snažno magnetno polje i radiotalase za dobijanje slika bilo kojeg dijela ljudskog tijela u različitim ravnima . Jedna je od najpreciznijih, najtraženijih i najsigurnijih neinvazivnih snimanja ljudskog tijela jer nema X zračenja, ne izaziva bol i nema štetnog dejstva po organizam.

Pored snimanja MR mozga, vrata,kičme, organa abdomena i male karlice, dojke, medijastinuma, nudimo široki broj pregleda muskuloskeletnog sistema (koljeno, skočni zglob, kuk, rame, lakat, mišići), kao i specifične preglede MR spektroskopija, MR enterografiju i MR kolonografiju a uskoro i MR srca.


Naziv Usluge Cijena Usluge (€)
NATIVNOCijene sa kontrastom * SA KONTRASTOM
MR MOZGA 110 €110 € 160 € 160 €
MR mozga + ORBITE 160 €160€ 210 €210 €
MR mozga + SINUSI 160 €160 € 210 €210 €
MR mozga + EPI program 160 €160 € 210 €210 €
MR mozga + slušni kanal / temporalna kost 160 €160 € 210 €210 €
MR HIPOFIZE 110 €110 € 160 €160 €
MR mozga + HIPOFIZA 160 €160 € 210 €210 €
MR mozga + MRA 160 €160 € 210 €210 €
MRA - angiografija arterija glave + MRV - venografija glave 140 €140 € 190 € 190 €
MRA 110 €110 €
MR mozga I CERVIKALNE KIČME 180 €180 € 230 €230 €
MR mozga I CIJELE KIČME 260 €260 € 310 €310 €
MR jednog segmenta kičme (C-kičme, TH kičme ili L/S kičme) 110 €110 € 160 €160 €
MR dva segmenta kičme 180 €180 € 240 €240 €
MR CIJELE KIČME 230 €230 € 280 €280 €
MR ANGIOGRAFIJA krvnih sudova vrata 110 €110 € 160 €160 €
MR MEKIH TKIVA vrata 180 €180 € 230 €230 €
MR PLEXUS BRACHIALIS 110 €110 € 160 €160 €
MR mekih tkiva vrata + cervikalna kičma 210 €210 € 260 €260 €
MR MEDIJASTINUMA 180 €180 € 230 €230 €
MR sternuma - GRUDNE KOSTI 110 €110 € 160 €160 €
MR dojke 160 €160 € 210 €210 €
MR ABDOMENA 140 €140 € 200 €200 €
MRCP + MR abdomena 180 €180 € 230 €230 €
MR MALE KARLICE 140 €140 € 190 €190 €
MR MULTIPARAMETRIJA PROSTATE 250 €250 €
MR plexus lumbosacralis 110 €110 € 160 €160 €
MR abdomena i male karlice 250 €250 € 300 €300 €
MR KOLONOGRAFIJA 230 €230 € 280 €280 €
MR ENTEROGRAFIJA 210 €210 € 260 €260 €
MR ENTERO/KOLONOGRAFIJA 380 €380 €
MR UROGRAFIJA 160 €160 € 210 €210 €
MR SRCA 330 €330 € 370 €370 €
MRI koštanozglobnog sistema / Rame, lakat, šaka, kosti karlice, kukovi, koljeno, stopalo, scapula, klavikula 130 €130 € 180 €180 €
Parni pregled (oba koljena, obije šake, oba ramena) 250 €250 € 300 €300 €
KONSULTATIVNI PREGLED RADIOLOGA – DRUGO MIŠLJENJE - JEDNA REGIJA 50 €50 €
Anestezija Cijena Usluge (€)
dr Svetlana Đuranović, specijalista anesteziolog
Usluge analgosedacije prilikom snimanja na magnetnoj rezonanci (jedna regija) 100 €
Usluge analgosedacije prilikom snimanja na magnetnoj rezonanci (dvije regije) 120 €
Usluge analgosedacije prilikom snimanja na magnetnoj rezonanci (tri regije) 140 €

Optima-MR-360
GE Optima 360 1.5T MRI