Dr Darko Radinović


- Specijalista radiologije5

godina iskustva u medicini


Obrazovanje • Specijalizacija: Radiologija, Medicinski fakultet Podgorica, 2016-2020.
  Opis posla : dijagnostika i interventna vaskularna radiologija
  Završena sa 31 godinu, maksimalnom ocjenom 5, jedan od najmladjih specijalista u KCCG.
 • Fakultet: Medicinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore 2008 - 2014
  Smjer :Medicina
  Studije završene u roku .Diplomski rad ocijenjen sa 10.
 • Srednja: Srednja medicinska škola, Podgorica 2004 - 2008
  Smjer: opšti, predsjednik zajednice djaka 2007/2008

Radno iskustvo • 15. Januar 2015.- 15. Oktobar - Dom zdravlja Podgorica
  Radno mjesto: pripravnik.
 • 2016 - 2020. - Klinički Centar Crne Gore: Specijalizant radiologije
 • Specijalista radiolog od 11. decembra 2020 sa usmjerenjem za interventnu vaskularnu radiologiju i neurosegment interventne radiologije
  Rad na klasičnoj dijagnostici: UZ (doppler), RTG, CT (CT koronarografije).
  Angio sala : Preko 4 godine iskustva rada u angio sali i preko 2000 koronarografija, preko 250
  PCI -perkutanih koronarnih intervencija(Prvi samostalan stent implantirao Jula 2017. sa 27
  godina); DSA cerebralnih preko 100; 10 mehanickih trombektomija kod AMU (od januara 2021
  samostalna pripravnost za AMU); asistirao u preko 20 embolizacija cerebralnih aneurizmi; preko
  20 aortnih stentova (TEVAR, EVAR), preko 50 CAS (karotidnih stentova) itd..

Seminari i edukacija:  Student

 • Subregional Training hosted by IFMSA-Serbia 2013 11 th -15 th April, Belgrade, Serbia
 • FMSA Professional exchange 2013 1 st -28 th July, Barlicki hospital no1, Łódź , Poljska.
 • Specijalizant

 • Essentials for EVAR and TEVAR, 11-12 June 2018, Belgrade, Serbia
 • TC training for radiologist, 03-07 September 2018, Warsaw, Poland
 • Training for periferal endovascular interventions, 15-18 November 2019, Skopje, Macedonia
 • TEVAR practice, December 2019, Belgrade, Serbia
 • Akutni Mozdani udar-savremeni principi lijecenja, 11 December 2019., Podgorica, Crna Gora