Doc Dr Nevenka Pavličić


- Specijalista kliničke psihologije30

Preko 30 godina iskustva u medicini


Obrazovanje • 2012 - Doktor Psiholoških Nauka
  Univerzitet “đemal Bijedić”, Mostar
  “psihološki Aspekti Validnosti I Pouzdanosti
  Sistema Za Ocjenu Performansi I Njegova Primjena U Razvoju Ljudskih Resursima U Crnoj Gori”
 • 2008 - Magistar Psiholoških Nauka Filozofski Fakultet, Univerzitet U Beogradu
  “kros-kulturalna Validacija Sedmodimenzionalnog Modela Ličnosti”
 • 1998 - Specijalista Medicinske Psihologije
 • Medicinski Fakultet, Univerzitet U Beogradu
 • 1989 - Klin Ički Psiholog
  Filozofski Fakultet, Univerzitet U Beogradu
 • 1989 - Industrijski Psiholog
  Filozofski Fakultet, Univerzitet U Beogradu

Stručna Usavršavanja:Psihološka Dijagnostika

 • Primjena Neo-pi R 2020
 • Primjena Pai Inventara 2016
 • Rorschach Test - Sveobuhvatni Sistem Interpretacije Johna Exnera 1997

Psihoterapija

 • Neuro Feedback / Eeg - Biofeedback Zagreb
 • Kognitivno Bihejvioralni Kouč - Iscp Beograd
 • Trener Asertivnosti, Beograd
 • Analiza Ljudskih Potencijala Institut Fur Kognitives Management (Njemačka) I Rebt Centar, Beograd
 • Rebt Albert Ellis Institut University
 • Of The State Of New York, Napredni Kurs
 • Rebt Albert Ellis Institut University
 • Of The State Of New York, Primarni Kurs
 • Racionalno Emocionalno Bihejvioralna Terapija, Primarni Nivo, Beograd

Mentalna Higijena

 • Mobing I Zaštita Od Mobinga Cpp Dps , Beograd 2004
 • Psihološki Debriefing Sa Traumatizovanom 1992
 • Djecom (Norveška Vlada, Unicef I Stres I Trauma Centar Izrael)
 • Radna Biografija

Mjesto Rada: • 1992- Klinički Centar Crne Gore
  Specijalista Kliničke Psihologije
  Klinika Za Psihijatriju
 • 1989-1999 Institut Za Fizikalnu Medicinu I Rehabilitaciju Igalo
  Klinički Psiholog
 • 2013- Univerzitet Crne Gore
  Predavač
  Građevinski Fakultet I Medicinski Fakultet
  Poslovna Psihologija 1 I 2; Zdravstvena Psihologija
 • 2013 - Univerzitet Donja Gorica
  Docent
  Fakultet Za Turizam I Hotelijerstvo Vatel I Humanistički Fakultet - Psihologija
  Human Resource Management 3; Klinička Psihologija I Psihopatologija;
 • 2013 - Univerzitet Donja Gorica
  Docent
  Fakultet Za Turizam I Hotelijerstvo Vatel I Humanistički
 • Fakultet - Psihologija
  Human Resource Management 3; Klinička Psihologija I Psihopatologija
 • 2017-2020 Univerzitet Travnik
  Docent
  Fakultet Za Ekonomiju I Biznis
 • Klinička Psihologija I Psihoterapija; Psihološko Testiranje I Selekcija U Funkciji Razvoja Kadrova; Forenzička Psihologija I Psihopatologija
 • 2013-2015 Konsultantska Agencija Ibw Strategy
  Konsultant Za Ljudske Resurse