Dr Gordana Ristić Bašović
10

godina u medicini


BiografijaDr Gordana Ristić Bašović je specijalista radiologije, subspecijalista iz oblasti onkologije, sa dugogodišnjim iskustvom u liječenju onkoloških pacijenata oboljelih od svih tipova solidnih malignih neoplazmi. Uže polje ekspertize su: maligniteti ginekološke regije, maligniteti digestivnog trakta, maligniteti urotrakta, maligni tumori mekih tkiva i kostiju (sarkomi), maligniteti nepoznate primarne lokalizacije (CUP), kao i palijativna njega i zračenje onkoloških bolesnika.


Edukacija • Rođena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu Gimanzija „Slobodan Škerović“ . Dobitnik je diplome Luča.
 • Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,14.
 • Po završetku medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i završenog pripravničkog staža , te položenog stručnog ispita radila kao ljekar u Službi hitne medicinske pomoći, a potom kao izabrani doktor u DZ u Podgorici.
 • Od 2008. godine upisuje specijalizaciju iz radiologije za potrebe radioterapije Klinike za onkologiju i radioterapiju KCCG. Specijalističke studije sa najvišom ocjenom je zavrsila u martu 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Subspecijalizaciju iz oblasti onkologije upisala školske 2016/17 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a ispit položila u decembru 2017. Godine sa najvećom ocjenom. Subcpecijalistički rad pod nazivom „ Uticaj kliničkih prognostičkih faktora na preživljavanje pacijenata oboljelih od glioblastoma liječenih postoperativnom zračnom terapijom i kombinovano sa Temozolomidom“ odbranila pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu 28.septembra 2021. godine.
 • Završila edukacije iz oblasti unutrašnjeg zračenja-brahiterapija karcinoma ginekološke regije na Institutu za onkologiju i radioterapiju u Beogradu i na Onkološkom Institutu u Ljubljani.
 • Završila edukacije savremenih tehnika transkutane zračne terapije –IMRT-VMAT,SRS,SBRT u Institutu za onkologiju u Ljubljani i IMC „ Affidea“ iz Banja Luke (dio medjunarodne koorporacije Affidea, u kojoj su edukacije kadrova sprovođene u MD Aderson Cancer Center Houston, USA)
 • Polaznik brojnih internacionalnih kurseva iz oblasti onkologije.
 • Učesnik internacionalnih (ESTRO;ESMO;AROMA)i reginalnih kongresa, vise seminara , simpozijuma iz oblasti onkologije.
 • Učesnik međunardnog projekta „“e counturing“ u organizaciji IAEA ( Međunarodna agenicija za atomsku energiju).
 • Član Ljekarske komore Crne Gore.
 • Član ESTRO ( Evropskog Udruženja radijacionih onkologa).
 • Služi se ruskim (VI stepen) i engleskim jezikom (V stepen Instiztuta za strane jezike).
 • Od maja 2018. Godine obavlja dužnost načelnika Centra za radioterapiju Instituta za onkologiju.