Dr Milivoje Vujović


-Neuropsihijatar40

Preko 40 godina iskustva u medicini

Biografija: • Dr Milivoje Vujović, rođen 21. marta 1950. godine u Muhadjer Babusu, Lipljan, Kosovo i Metohija.
 • Osnovnu školu završio u mjestu rođenja i Srpskom Babusu,
 • Gimnaziju u Prištini
 • Medicinski fakultet u Nišu 1975. godine
 • Specijalizaciju neropsihijatrije završio u Beogradu 1982. godine
 • Po završetku fakulteta radio u Domu zdavlja u Klini 1975-76 godine
 • Domu zdravlja Peć 1976-78
 • U Opštoj bolnici u Peći od 1978 do 1999 godine.
 • Direktor Opšte bolnice u Peći 1989-90
 • U Opštoj bolnici u Trebinju radio od septembra 1999. do decembra 2003. godine
 • Od decembra 2003. do penzionisanja 2020. godine u Opštoj bolnici u Baru kao neuropsihijatar i načelnik Odsjeka neurologije.