Dr Mladen Debeljević


- Specijalista neurologije7

Preko 7 godina iskustva u medicini


Iskustvo • Oktobar 2020 – danas - Specijalista neurologije, Klinički centar Crne Gore,
  Klinika za neurologiju, Ljubljanska bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

 • Jul 2016 – oktobar 2020 - Specijalizant neurologije, Klinički centar Crne Gore,
  Klinika za neurologiju, Ljubljanska bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

 • April 2015 – april 2016. - Klinički ljekar, Klinički centar Crne Gore,
  Klinika za neurologiju, Ljubljanska bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

 • Avgust 2013 – maj 2014 - Ljekar na pripravničkom stažu, Dom zdravlja Podgorica
  Trg Nikole Kovačevića 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje I Osposobljavanje • Oktobar 2016 – oktobar 2020 - Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija Specijalizacija iz neurologije
  Specijalista neurologije

 • Septembar 2007 – maj 2013.- Univerzitet Crne Gore – Medicinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
  Studije medicine - Doktor medicine (dr med.)

Dodatne Informacije • Drugi jezici - Ruski I Engleski

Publikacije • Debeljević M, Femić J, Vujisić S. Simptomatska epilepsija. Medicinski zapisi (2013) Volumen 62, Suplement 1.Zbornik radova XIV Kongresa ljekara Crne Gore 2013. godine. str 153. ISSN 0419-7747.
 • Femić J, Debeljević M, Vujisić S. terapija Multiple skleroze. Medicinski zapisi (2015) Volumen 64, Suplement 1.Zbornik radova XIV Kongresa ljekara Crne Gore 2013. godine. str 154. ISSN 0419-7747.

Konferencije, seminari, kursevi • Završena šestomjesečna edukacija iz oblasti elektromioneurografije – Klinički centar Vojvodine
 • Učesnik ECTRIMS – Stockholm 2019
 • Učesnik MS Masters foruma – Madrid 2019
 • Učesnik Medtronic Ambasadors Meeting – Copenhagen 2019
 • Učesnik OMI – Salzburg Weill Cornell Seminar Neurology in Salzburg, Austria 2018
 • Učesnik 4th Congress of the European Academy of Neurology - Lisbon 2018
 • Učesnik brojnih nacionalnih kongresa, seminara, kurseva sa međunarodnim učešćem

Priznanja i nagrade • Nagrada za najboljeg specijalizanta Kliničkog centra Crne Gore u 2018. godini
 • Certificate for Academic Excellence (Salzburg Weill Cornel Seminar Neurology 2018.)

Članstvo u stručnim i naučnim organizacijama • Ljekarska komora Crne Gore
 • Udruženje neurologa Crne Gore
 • Udruženje sportske medicine Crne Gore
 • Udruženje za demencije Futura