Dr sci. med. Janko Žujović


-spec. opšte hirurgije

-specijalizant abdominalne hirurgije

BiografijaOsnovne studije medicine završio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je 10 godina kasnije završio i specijalizaciju opšte hirurgije.
2021. godine upisao je drugu specijalizaciju iz oblasti abdominalne hirurgije na istom fakultetu.
2022. godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu iz oblasti kolorektalne hirurgije.

Ljekarski staž obavio je na Vojno-Medicinskoj Akademiji u Beogradu, nakon čega je tu I volontirao na Hirurškoj ambulanti.
Od 2009. godine zaposlen je na Hirurškoj klinici KCCG, u okviru Centra za digestivnu hirurgiju.
Od 2017. godine saradnik je u nastavi na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Član je Udruženja hirurga Crne Gore i Evropskog udruženja endoskopskih hirurga.

Dr Žujović edukovan je za široki dijapazon hirurških procedura iz oblasti opšte i abdominalne hirurgije, pritom koristeći klasični i minimalno invazivni- laparoskopski pristup.