Dr sci med Sreten Kavarić
30

godina u medicini


BiografijaKavarić Jovana Sreten, 15.09.1960 godine u Titogradu (današnja Podgorica), Crna Gora.

Osnovnu školu „Radojica Perović“završio sam 1974 godine.

Gimnaziju „Slobodan Škerović“ završio sam 1979 godine.

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio sam 1984 godine.

Specijalizaciju iz interne medicine, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu završio sam 1992 god.

Užu specijalizaciju iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu završio sam 1998 godine. Naslov uže specijalističkog rada: „Značaj određivanja kalcitonina kod pacijenata sa nodoznom tireoideom.“

Zvanje magistra endokrinologije, stekao sam na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu 2004 god. Naslov magistarskog rada: „Nivo BNP (Brain Natriuretic Peptide) u pacijenata liječenih od akromegalije.“

Zvanje doktora nauka iz oblasti endokrinologije, stekao sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2018 godine. Naslov doktorata je „Značaj određivanja vitamina D u pacijenata sa dijabetes melitusom tipa 2“.

Radnu karijeru sam počeo u Domu zdravlja Titograd decembra 1984 god.

Od 1998 godine radim u Kliničkom centru Crne Gore. Bio sam Direktor Klinike za interne bolesti od 2008 do 2020 god.

Asistent sam na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Crna Gora, od osnivanja fakulteta.

Predavač sam na predmetu Fizologija, Fakultet za primjenjenu fizikalnu terapiju u Igalu, od 2019 godine.

Predavač sam na predmetu Fiziologija I na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici, od 2020 godine.

Predsjednik sam Nacionalne komisije za dijabetes u Crnoj Gori.

Član sam EASD (Europian for Study in Diabetes) i ESE (Europian Society for Endocrinology).