Dubravka Obradović


- diplomirani logoped


Opis poslaBavi se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika kod djece


Radno iskustvo  • Praktična znanja sticala u logopedsko edukativnom centru ,,Čabarkapa" i logopedskom centru ,,Logomedica" , u Beogradu
  • Pripravnički staž- Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane.
  • Zaposlena u Centru za autizam, razvojne smetnje i djecju psihijatriju, pri Institutu za bolesti djece Kliničkog Centra Crne Gore