Endokrina hirurgija


  • Operacija štitne žlijezde
  • Operacija paratiroidne žlijezde

Tireoidnektomija: Uklanjanje štitne žlijezde kod benignih i malignih stanja.

Minimalno invazivna tireoidna hirurgija: Korišćenje naprednih tehnika za smanjenje ožiljaka i brži oporavak.

Hirurgija paratiroidnih žlijezda: Paratiroidnektomija: Uklanjanje jedne ili više paratiroidnih žlezda zbog hiperparatiroidizma, što može uključivati minimalno invazivan pristup.
Dr sci. med. Aleksandar Filipović