Endokrinologija


Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

Dijabetes i bolesti štitaste žlijezde ali i druga stanja i bolesti: hiperlipoproteinemije, ili povećanje holesterola i trglicerida, gojaznost i poremećaji ishrane, metabolički sindromi, bolesti paraštitastih žlijezda, nadbubrežne žlijezde, hipofize, ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza, osteopenija spadaju u domen endokrinologije.

Ljudski endokrini sistem se sastoji od žlijezda koje oslobađaju hormone da bi kontrolisale različite funkcije organizma. Kada hormoni napuste žlijezde, oni ulaze u krvotok i prenose se u organe i tkiva.

Žlijezde koje spadaju u endokrini sistem su:

Posledice endokrinih bolesti su različite a najteže su: diabetesna nefropatija, poliangio i neuropatija, oftalmopatija, egzoftalmus kod hipertireoze, akromegalija kod hipofize…

Posledica nekad može biti hipertenzija, oštećenje funkcije bubrega, povećanje lipida, anemija, polna nemoć, mršavost, psihofizički poremećaji, spontani prelomi kostiju itd.

Posledice i bolesti se često kombinuju međusobno ili sa drugim bolestima tako da kliničke slike mogu biti teške.

Docent dr sc med Jelena Karajović, specijalista endokrinolog

Naziv Usluge Cijena Usluge (€)
Endokrinološki pregled 40 €
Endokrinološki pregled +UZ štitne žlijezde 60 €