Dr Jelena Ivanović


- Specijalista radiologije15

Preko 15 godina iskustva u medicini


Obrazovanje • 2007 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici
 • 2015 - Završila specijalizaciju iz Radiologije

Radno iskustvo • 2008 - 2009 - Izabrani ljekar u Domu Zdravlja na Cetinju
 • 2009 - 2015 - Specijalistički staž, Klinički centar CG, OB Cetinje
 • 2010 - 2012 - Profesor u Srednjoj Stručnoj školi, medicinski smjer na Cetinju
 • Od 2015 - Specijalista radiologije u Opštoj bolnici na Cetinju

Edukacije • Učesnik OMI Weill- Cornell Radiology Seminar- Salzburg, Austria 2017.
 • Škola CT-a Novi Sad, Srbija 2018, 2019.
 • Annual meeting ASN Atlanta, USA 2020.

Član • Crnogorskog udruženja radiologa (RAM)
 • Evropskog udruženja radiologa (ESR)
 • Ljekarske komore Crne Gore