Docent dr sc med Jelena Karajović


- Specijalista endokrinolog.


Obrazovanje2007. VMA, Beograd Subspecijalizacija iz endokrinologije

2001. VMA, Beograd Specijalizacija interne medicine

1996. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Doktor medicine


Radno iskustvo2001. Klinika za endokrinologiju VMA, Beograd Specijalista interne medicine

1997-2001. VMA, Beograd Ljekar specijalista interne medicine

2012. Kurs dobre kliničke prakse – odobren od strane Udruženja profesionalaca kliničkih istraživanja – Srpski ogranak.

Profesionalno članstvoUdruženje endokrinologa Srbije pri Komori ljekara Srbije

Evropsko udruženje endokrinologa

Autor i koautor 10 radova iz interne medicine i endokrinologije