Ass. dr sci. med Marko Buta


- Specijalista onkohirurgije25

Preko 25 godina iskustva u medicini

Ass. dr sci. med Marko Buta, priznati stručnjak iz oblasti onkohirurgije, će ordinirati u Poliklinici Konzilijum i obavljati konsultativne preglede pacijenata sa kancerom dojki, štitaste žlijezde, kao i pacijente sa melanomom. Stručno usavršavanje stekao je u Univerzitetskoj klinici u Essen-u, Njemačka. Pored toga, prošao je trening iz oblasti hirurgije raka dojke u Tokiju i Yokohami, Japan, gdje je, nakon završenog treninga, postao sertifikovan za korišćenje kontinuiranog i intermitentnog neuromonitoringa živca za glas, u hirurgiji štitne žlijezde.

Obrazovanje • Univerzitet u Džordžiji od 1995 - Studije iz molekularne biologije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2002 - Osnovne studije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2012 - Specijalizacija iz opšte hirurgije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2014 - Odbranio magistarsku tezu pod nazivom: Prognostički faktori i kliničko-patološke karakteristike diferentovanih tireoidnih karcinoma kod dece i adolescenata na Medicinskom Fakultetu u Beogradu pod mentorstvom Prof. Radana Džodića.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2016 - Odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostički znаčаj klаsičnih i molekulаrnih (kаtepsin D, uPA i PAI-1) biomаrkerа ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom Prof. Radana Džodića.

Radno iskustvo • od 2004 - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Šef odseka za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata.
 • Hirurgija dr Đoković - Onkolog.

Publikacije • Evidence-Based Endocrine Surgery do 2018 - Koautor u poglavlju “Complications in thyroid surgery” prof. Džodića.
 • Monografija "Rak dojke" - Koautor u izradi monografije profesora dr Radana Džodića. Nastavno sredstvo za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Član • Evropsko udruženje onkoloških hirurga (ESSO)
 • Hirurška i Kancerološka sekcija Srpskog ljekarskog društva
 • Udruženje Onkoloških hirurga Srbije (UOHS)
 • Radna grupa za izradu Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke od 2012