Potpukovnik dr Aleksandar Spasić


- specijalista urolog


BiografijaPosebne oblasti interesovanja

  • urološka onkologija
  • uro genitalna hirurgija
  • minimalno invazivna urologija - laparoskopska urologija

Autor i koautor je većeg broja stručnih radova prezentovanih na domaćim i stranim stručnim skupovima i radova objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima.


Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženja urologa Srbije (UUS), Srpskog urološkog društva(SUD) i Evropskog udruženja urologa (EAU).