Dr Ognjan Skrobić


- Specijalista opšte hirurgije


BiografijaSpecijalista je opšte hirurgije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Uža oblast interesovanja mu je hirurgija bolesti jednjaka i želuca.

Objavio je preko 80 stručnih publikacija, a takođe aktivno učestvuje na kongresima kao predavač.Obrazovanje  • Docent je na Katedri hirurgije i anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  • Stručno se usavršavao u Češkoj, Americi i Italiji.Član  • Član je mnogih domaćih i međunarodnih udruženja.