Prof. dr Lazar Davidović


- Specijalista opšte hirurgije

BiografijaKlinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS u kojoj radi, koja kao i on lično, ima najveću svjetsku seriju rupturiranih aneurizmi abdominalne aorte, a jedna je od nekoliko evropskih ustanova koja se rutinski bavi hirurgijom torakoabdominalne aorte. Klinika je 2017. akreditovana od strane International Union of Angiology, a iste godine proglašena je “nacionalnim aortnim centrom”.

Redovni je profesor MF u Beogradu, a gostujući profesor MF u Đenovi, Plzenu, Skoplju i Larisi. Dekan je MF Univerziteta u Beogradu (2021-).

Član je Akademije medicinskih nauka SLD.

Do sada je imao 60 inostrana vaskularna hirurga na usavršavanju.

Publikacije: 720 stručni rad, 6 monografija (2 u inostranstvu), 42 poglavlja u knjigama (6 inostrane);

Bio je Predsjednik evropskog društva za kardiovaskularnu hirurgiju kao prvi hirurg iz jugoistočne Evrope.

Bio je inostrani član Ruske akademije nauka 2019.

Počasni je član Italian Society for Vascular and Endovascular Surgery од 2022, kao i Russian Society for Angiology and Vascular and Surgery од 2023.