Prof Dr Miodrag Ostojić
40

godina u medicini


Radno iskustvo:

  • O Od 2003 god Član Srpke akademije nauka i umjetnosti. Prof. dr Miodrag Ostojić je autor ili koautor više od 400 radova i 800 sažetaka na srpskom i engleskom jeziku.
  • d 2006.god Osnivač i predsjednik Fondacije Srbija za vaše srce.
  • Od 2011. god Viši konsultant Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Odsjek za kardiologiju.
  • Od 2012. god Profesor emeritus Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  • Od 2016 god gostujući Profesor i koordinator na Postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banja Luci.
  • Od 2017. god Viši konsultant i savjetnik izvršnog direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti - Dedinje.