Prof dr Predrag Peško
40

godina u mediciniProf. dr Predrag Peško je specijalista opšte i abdominalne hirurgije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama. Uže oblasti delovanja su mu:

Benigne i maligne bolesti gornjeg digestivnog trakta (hipofarinksa, jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva) Pored svoje svakodnevne lekarske prakse bavi se i pedagoškim radom. Redovni profesor je na katedri hirurgije sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je i direktor Instituta za digestivne bolesti KCS od 2001. godine.

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1974 do 1980 - Osnovne studije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1982 do 1986 - Specijalizacija
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1985 - Magistarske studije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1992 - Doktorske studije

Radno iskustvo:

 • 1986 - Institut za bolesti digestivnog sistema KCS, Lekar specijalista
 • 1987 do 1992 - Medicinski fakultet u Beogradu, Sekretar katedre hirurgije
 • 1987 - Medicinski fakultet u Beogradu, Asistent na katedri hirurgije
 • 1993 - Institut za bolesti digestivnog sistema KCS, Načelnik centra za hirurgiju jednjaka
 • 2001 - Institut za bolesti digestivnog sistema KCS, Načelnik hirurških grana i zamenik generalnog direktora
 • 2004 - Medicinski fakultet u Beogradu, Redovni profesor na katedri hirurgije
 • 2001 - Institut za bolesti digestivnog sistema KCS, Direktor instituta. Atlas opšta bolnica