Slavko Đurašković


- Specijalista neurohirurgije


Trenutno zaposlenje:  • Zaposlen je u Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore, gdje obavlja poslove specijaliste neurohirurge i bavi se hirurgijom povreda mozga i kičmene moždine, hirurgijom povreda i oboljenja perifernog nervnog Sistema, hirurgijom tumora mozga i kičmene moždine, hirurgijom degenerativnih bolesti kičmenog stuba I ostalom neurohirurškom patologijom.
  • Od 2020.g. je izabran za stručnog saradnika na Medicinskom fakultetu u Podgorici, katedra Hirurgije

Obrazovanje:  • Diplomirao 2004.g. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocjenom 9,00.
  • Specijalizacija iz neurohirurgije: završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012.g. sa ocjenom odličan
  • Magistarske studije smjer- Hirurška anatomija: završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2011.g. i odbranio završni rad: “Značaj anatomije pleksusa brahijalisa u rekonstruktivnoj hirurgiji i hirurški pristupi kod povreda”
  • Doktorske akademske studije-smer Rekonstruktivna hirurgija: upisao 2016.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je odobrena doktorska teza iz povreda žbičnog živca

Naučni rad i usavršavanje:  • Objavio je više naučnih radova iz oblasti neurohirurgije u međunarodnim i domaćim časopisima i imao brojna stručna izlaganja na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima
  • Usavršavao se na prestižnim evropskim klinikama u Beču, Notingemu, Minhenu, Ljubljani i pohađao brojne seminare i kurseve iz oblasti neurohirurgije u Kopenhagenu, Salzburgu, Minhenu, Instanbulu, Valensiji, Štutgartu, Beogradu itd.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:  • Član je izvršnog odbora Udruženja neurohirurga jugoistočne evrope (SeENS)
  • Član je Evropske asocijacije neurohirurških udruženja (EANS)