Urologija


Urologija je specijalistička grana medicine koja se bavi oboljenjima urinarnih organa kod muškaraca i žena (bubrezi, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata).

Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su infekcije mokraćnih puteva, kamenje u bubregu i mokraćnim putevima, inkontinencija kao i oboljenja prostate (BHP – benigna hiperplazija prostate).

Na žalost, čest razlog dolaska urologu su i tegobe iza kojih se krije neko od malignih oboljenja urogenitalnog trakta.

Blagovremeno i tačno postavljena dijagnoza može da olakša izlječenje i spriječi neželjene posledice i komplikacije kako benignih (infekcija, kamen, benigno uvećanje prostate i sl.), tako i malignih oboljenja koja su, ako su otkrivena u ranom stadijumu razvoja, najčešće definitivno izlječiva.

Kod muškaraca su česti urinarni problemi sa prostatom: bakterijska upala prostate, benigno uvećanje prostate i karcinom prostate. On je drugi najčešći zloćudni tumor kod muškaraca, poslije raka pluća. Kako bi se ovaj karcinom otkrio u ranoj fazi i efikasno liječio, svim muškarcima starijim od 40 godina se preporučuju prventivni pregledi urologa jednom godišnje.

Urologija je grana medicine namijenjena liječenju ljudi koji imaju neke od sledećih simptoma:

  • Urgentno mokrenje – iznenadan osjećaj da morate hitno da mokrite. Ovaj vid problema je najčešće posledica urinarne infekcije
  • Učestalo mokrenje – normalno se bešika prazni četiri do osam puta tokom dana. Ako imate potrebu da mokrite češće od toga i da tokom noći ustajete nekoliko puta, poželjno je javiti se ljekaru na pregled. Kod muškaraca učestalo mokrenje može da bude znak uvećane prostate.
  • Nevoljno mokrenje – mokrenje koje se javlja naglo i iznenada. Može da prati stezanje mišića stomaka, da se javi kada nosite neki teret, ili prikom kijanja, kašlja ili smijeha. Kod žena, nevoljno mokrenje se javlja usled slabljenja muskulature nakon porođaja, ili u kasnijim godinama života.
  • Bolno mokrenje – sam naziv kaže, radi o pojavi bolova ili pečenja u toku mokrenja. Najčešće su bolovi prilikom mokrenja znak infekcije, ali mogu da budu i zbog pojave kamena ili pijeska u mokraćnim putevima.
  • Prisustvo krvi u mokraći – ozbiljna pojava koja zahteva da se hitno javite ljekaru.
  • Neplodnost – ukoliko već neko vrijeme pokušavate da dobijete dijete, a željene trudnoće nema, potrebno je da obratite pažnju na kvalitet i količinu sperme. Urolog je ljekar koji vodi ispitivanje uzroka steriliteta kod muškaraca