Vaskularna hirurgija


  • Klasična operacija vena
  • Laserska operacija vena

Bolesti vena, posebno proširene vene (varikozne vene), mogu uzrokovati nelagodnost, bol i estetske probleme. Naš medicinski centar nudi i klasične i laserske metode hirurgije vena, omogućavajući pacijentima da odaberu tretman koji najbolje odgovara njihovim potrebama.

  • Efikasno uklanjanje velikih proširenih vena.
  • Dugoročni rezultati u smanjenju simptoma.
  • Manji rizik od postoperativnih komplikacija kao što su bol, modrice i ožiljci.Prof. dr Lazar Davidović, Doc. dr sci. med Dragan Nikolić, Dr Perica Maraš i
Dr sci. med. Dragan Vasić