U okviru hirurške ambulante u Poliklinici Konzilijum vršimo preglede iz oblasti amdominalne, vaskularne hirurgije i neurohirurgije.

Prof dr Vasa Antunović,specijalista neurohirurgije

Prof dr Predrag Peško, specijalista opšte i abdominalne hirurgije

Dr Ognjan Skrobić, specijalista opšte hirurgije

Ass. dr sci. Med Marko Buta, specijalista onkološke hirurgije

Doc.dr sci. Med Dragan Nikolić, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Aleksandar Kujović, specijalista hirurgije digestivnog sistema

Dr Aleksandar Spasić, specijalista urolog

Dr Marko Abijanić, specijalista urolog

Naziv Usluge Doktor Cijena Usluge (€)
Pregled neurohirurga Prof dr Vasa Antunović 100 €
Pregled abdominalnog hirurga Dr Aleksandar Kujović 50 €
Pregled abdominalnog hirurga Prof dr Predrag Peško 100 €
Endoskopski želudačni balon za mršavljenje Dr Ognjan Skrobić 2500 €
Pregled vaskularnog hirurga Doc.dr sci. Med Dragan Nikolić 100 €
Pregled onkohirurga Ass. dr sci. Med Marko Buta 70 €
Biopsija dojke Ass. dr sci. Med Marko Buta 250 €
Punkcija štitne žlijezde Ass. dr sci. Med Marko Buta 150 €
Pregled urologa+UZ Dr Aleksandar Spasić 60 €
Pregled urologa Dr Marko Abijanić 40 €
Pregled urologa+UZ Dr Marko Abijanić 60 €