Interna Medicina


INTERNA MEDICINA predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, liječenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratorijskoj dijagnostici, metodama vizualizacije rentgen dijagnostika, ultrazvuk, CT skener, magnetnu rezonancu ili ukoliku je potrebno različite interventne procedure.

Cilj svakog interniste jeste da izliječi bolest koja postoji kod pacijenata, umanji simptome bolesti ukoliko potpuno izlečenje nije moguće ili da ga edukuje o promjeni načina života kako bi se spriječila pojava bolesti unutrašnjih organa, a sve u cilju kompletnog zdravlja čovjeka.
Vrlo često internista traži savjete, mišljenje I dodatne analize drugih specijalnosti kako bi što preciznije postavio dijagnozu a samim tim I terapiju I liječenje.

Primarius dr Sabahudin Pupović, specijalista interne medicine

Naziv Usluge Cijena (€)
Internistički pregled sa EKG-om 30€ 30€
Internistički pregled sa EKG-om Izlazak medicinske sestre i doktora na teren 100€ 100€
Post –Covid internistički pregled i lab :
- Internistički pregled
- EKG
- KKS, D-dimer,CRP, LDH, SE, fibrinogen
60€ 60€
Holter EKG 20€ 20€
Kontrolni internistički pregled 15€ 15€
Holter krvnog pritiska Usluga tumačenja nalaza je u sklopu internističkog pregleda I uračunato u cijenu 40€ 40€
Holter postavljanje na terenu (internističko očitavanje holtera uključeno u cijenu) 70€ 70€
EKG na terenu 10€ 10€
Priprema za operacije , pregled interniste 40€ 40€