U okviru hirurške ambulante u Poliklinici Konzilijum vršimo preglede iz oblasti amdominalne, vaskularne hirurgije i neurohirurgije.