Interna Medicina


INTERNA MEDICINA predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, liječenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalje ispitivanje ide ka laboratorijskoj dijagnostici, metodama vizualizacije rentgen dijagnostika, ultrazvuk, CT skener, magnetnu rezonancu ili ukoliku je potrebno različite interventne procedure.

Cilj svakog interniste jeste da izliječi bolest koja postoji kod pacijenata, umanji simptome bolesti ukoliko potpuno izlečenje nije moguće ili da ga edukuje o promjeni načina života kako bi se spriječila pojava bolesti unutrašnjih organa, a sve u cilju kompletnog zdravlja čovjeka.
Vrlo često internista traži savjete, mišljenje I dodatne analize drugih specijalnosti kako bi što preciznije postavio dijagnozu a samim tim I terapiju I liječenje.

Naziv Usluge Doktor Cijena (€)
Internistički pregled sa EKG-om Dr S. Pupović Dr S. Pupović 30€ 30€
Internistički pregled sa EKG-om Izlazak medicinske sestre i doktora na teren Dr Pupović Dr Pupović 100€ 100€
Post –Covid internistički pregled :
- Internistički pregled
- EKG
- KKS, D-dimer,CRP, LDH, SE, fibrinogen
Dr S. Pupović Dr S. Pupović 60€ 60€
Holter EKG Dr S. Pupović Dr S. Pupović 20€ 20€
Kontrolni internistički pregled Dr S. Pupović Dr S. Pupović 15€ 15€
Holter krvnog pritiska Usluga tumačenja nalaza je u sklopu internističkog pregleda I uračunato u cijenu Dr S. Pupović Dr S. Pupović 40€ 40€
Holter postavljanje na terenu (internističko očitavanje holtera uključeno u cijenu) 70€ 70€
EKG na terenu 10€ 10€
Izlazak doktora na teren 50€ 50€
Izlazak medicinske sestre na teren 20€ 20€